Vänster spalt

Pohjola-Norden i Vasa

Pohjola-Norden i Vasa är en flerspråkig förening med ambitionen att skapa nordiska rum för människor i alla åldrar. I vår tid då världen krymper alltmer får den lokala förankringen allt större betydelse. Därför satsar vi på Norden.

Norden är inte bara ett diffust begrepp som politiker hanterar. Norden är inte bara ett modeord som världen utanför börjar få upp ögonen för. Norden är allas våra liv, vår vardag, vår identitet.

Kom med i Pohjola-Norden och upplev Norden i din lokalmiljö – och din lokalmiljö i Norden!

Vi finns också på Facebook: Pohjola-Norden Vaasa/Vasa 

 

Vaasan Pohjola-Norden

Vaasan Pohjola-Norden on monikielinen yhdistys, jonka tavoitteena on luoda kaikenikäisille ihmisille pohjoismaisia kohtaamispaikkoja. Nykyaikana, jolloin ympäröivä maailma on meille yhä läheisempi, paikallisen yhdistyksen rooli korostuu entisestään. Siksi panostamme Pohjolaan.

Pohjola ei ole vain epämääräinen käsite, josta poliitikot keskustelevat. Pohjola ei ole vain muoti-ilmiö, joka on saamassa maailmassa yhä enemmän huomioita. Pohjola kuuluu monipuolisesti jokaipäiväiseen elämäämme.

Liity Pohloja-Nordeniin ja koe Pohjola omassa ympäristössäsi - ja oma ympäristösi Pohjolassa!

Facebookissa Pohjola-Norden Vaasa/Vasa

Aktuellt 

Du har väl noterat att Pohjola-Norden-föreningarna i Vasa och Korsholm ordnar en natur-och kulturresa över Kvarken 14-16 juni. Kanske har du lust att komma med? Vi fokuserar på UNESCOs världsarv Höga kusten och på Västerbottens litteraturskatt. 
Världsarvet är ju gemensamt med vårt eget skärgårdsområde med den unika landhöjningskusten som förenande faktor. Litteraturen i Västerbotten är precis som hos oss i Österbotten mycket rik, men kanske inte så känd för oss. Sara Lidman har du kanske läst, men det finns många fler och med varierande teman.
INGSVA står för de praktiska arrangemangen och man anmäler sig till sonja.nyholm@ingsva.fi senast 10.5. Resans pris 470 € inkluderar resor, alla måltider, hotell och guidning.
Detaljerat program hittar du via länken:
Pohjola-Nordenhttps://pohjola-norden.fi › alkuunNatur- och kulturresa Höga Kusten & Västerbotten

Det händer i maj! Föreningen gästas av guiden Barbro Nedermo som introducerar oss i turistmål på andra sidan Kvarken som introduktion till sommarresan i juni. Måndag 29.5 kl 18 är du välkommen till SFV:s möteslokal på Handelsesplanaden - också om du inte anmält dig till resan i juni.

 

 

 Pohjola-Norden Vasa/Vaasa 

Höger spalt

Kontaktuppgifter/Yhteystiedot

 

Ordförande / Puheenjohtaja

Gun Jakobsson

gun.jakobsson (at) abo.fi

Viceordförande / Varapuheenjohtaja

Moja Ladvelin

moja.ladvelin (at) abo.fi

Sekreterare / Sihteeri

Ulla Gahmberg

ulla.gahmberg (at) gmail.com