Vänster spalt

Pohjola-Norden i Vasa

Pohjola-Norden i Vasa är en flerspråkig förening med ambitionen att skapa nordiska rum för människor i alla åldrar. I vår tid då världen krymper alltmer får den lokala förankringen allt större betydelse. Därför satsar vi på Norden.

Norden är inte bara ett diffust begrepp som politiker hanterar. Norden är inte bara ett modeord som världen utanför börjar få upp ögonen för. Norden är allas våra liv, vår vardag, vår identitet.

Kom med i Pohjola-Norden och upplev Norden i din lokalmiljö – och din lokalmiljö i Norden!

Vi finns också på Facebook: Pohjola-Norden Vaasa/Vasa 

 

Vaasan Pohjola-Norden

Vaasan Pohjola-Norden on monikielinen yhdistys, jonka tavoitteena on luoda kaikenikäisille ihmisille pohjoismaisia kohtaamispaikkoja. Nykyaikana, jolloin ympäröivä maailma on meille yhä läheisempi, paikallisen yhdistyksen rooli korostuu entisestään. Siksi panostamme Pohjolaan.

Pohjola ei ole vain epämääräinen käsite, josta poliitikot keskustelevat. Pohjola ei ole vain muoti-ilmiö, joka on saamassa maailmassa yhä enemmän huomioita. Pohjola kuuluu jokaipäiväiseen elämäämme, se on osa

.

Liity Pohloja-Nordeniin ja koe Pohjola omassa ympäristössäsi - ja oma ympäristösi Pohjolassa!

Facebookissa Pohjola-Norden Vaasa/Vasa

Aktuellt Ajankohtaista:

Bokkvällen med nordiska förtecken som ordnades i maj får fortsättning i höst. Du kan redan förbereda dig genom att läsa Kerstin Ekmans bok Löpa varg i sommar. Vi återkommer med detaljer om tid och plats...

Kvarkenfest ordnas 18.6.2022 på Elisa Stadion i Vasa. Då uppmärksammas att Kvarkenrådet firar 50 år av samarbete mellan Finland och Sverige. Du hittar mera information på www.kvarkenfest.com.

Dagskryssning med seminarium ordnas gemensamt för regionens föreningar på Aurora Botnia lördagen den 6 augusti 2022 kl. 8-16. Anmälan: Senast 8.7.2022 (namn-födelsetid-nationalitet-eventuell matallergi) till gunbritt.tallback@netikka.fi Avgift för kryssningen på 45 euro betalas in till P-N Korsholms konto FI96 4970 1040 0373 64

 Pohjola-Norden Vasa/Vaasa 

Höger spalt

Kontaktuppgifter/Yhteystiedot

 

Ordförande / Puheenjohtaja

Moja Ladvelin

moja.ladvelin (at) abo.fi

Viceordförande / Varapuheenjohtaja

Ulla Gahmberg

ulla.gahmberg (at) gmail.com

Sekreterare / Sihteeri

Gun Jakobsson

gun.jakobsson (at) abo.fi

Nästa bokcirkel i höst

Vi läser Kerstin Ekmans Löpa varg