Vänster spalt

Pohjola-Norden i Vasa

Pohjola-Norden i Vasa är en flerspråkig förening med ambitionen att skapa nordiska rum för människor i alla åldrar. I vår tid då världen krymper alltmer får den lokala förankringen allt större betydelse. Därför satsar vi på Norden.

Norden är inte bara ett diffust begrepp som politiker hanterar. Norden är inte bara ett modeord som världen utanför börjar få upp ögonen för. Norden är allas våra liv, vår vardag, vår identitet.

Kom med i Pohjola-Norden och upplev Norden i din lokalmiljö – och din lokalmiljö i Norden!

 

Vaasan Pohjola-Norden

Vaasan Pohjola-Norden on monikielinen yhdistys, jonka tavoitteena on luoda kaikenikäisille ihmisille pohjoismaisia kohtaamispaikkoja. Nykyaikana, jolloin ympäröivä maailma on meille yhä läheisempi, paikallisen yhdistyksen rooli korostuu entisestään. Siksi panostamme Pohjolaan.

Pohjola ei ole vain epämääräinen käsite, josta poliitikot keskustelevat. Pohjola ei ole vain muoti-ilmiö, joka on saamassa maailmassa yhä enemmän huomioita. Pohjola kuuluu jokaipäiväiseen elämäämme, se on osa

.

Liity Pohloja-Nordeniin ja koe Pohjola omassa ympäristössäsi - ja oma ympäristösi Pohjolassa!

Aktuellt Ajankohtaista:

Föreningens höstmöte hålls torsdagen den 28.10 kl 18 i Svenska Folkskolans Vänners möteslokal på Handelsesplanaden.

 

 Pohjola-Norden Vasa/Vaasa 

Höger spalt

Kontaktuppgifter/Yhteystiedot

 

Ordförande/Puheenjohtaja

Anders Fransén

andersgustavfransen (at) gmail.com 

Viceordförande/Varapuheenjohtaja

Birgitta Aurén

birgitta.auren (at) gmail.com

Sekreterare/Sihteeri

Gun Jakobsson

gun.jakobsson (at) abo.fi